Menu
http://www.mortum.home.pl/mariza/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide_01gk-is-433.jpglink

Mariza - świat piękna i natury

http://www.mortum.home.pl/mariza/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide_02gk-is-433.jpglink

Lśnij tysiącem refleksów - kolekcja

http://www.mortum.home.pl/mariza/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide_03gk-is-433.jpglink

Linia SPA dla zdrowia, dla relaksu

http://www.mortum.home.pl/mariza/modules/mod_image_show_gk4/cache/Baner_konsultantka_3-proj2Wgk-is-433.jpglink

oczaruj makijażem

«
»

Zapraszamy na szkolenia

Webcast

15-05-2013

wiedzę kosmetologiczną we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. Od wielu lat współprac...

+Szczegóły

REGULAMIN KLUBU MARIZA

Zasady ogólne:

 1. Klub tworzą dobrowolnie zgłoszeni i zarejestrowani w nim członkowie - Konsultanci Mariza.
 2. Konsultantem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Rejestracja następuje na podstawie wniosku o przyjęcie do Klubu Mariza składanego osobiście, przesłanego mailem, pocztą lub wypełnionego na stronie internetowej www.mariza.com.pl.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Konsultant zostaje zarejestrowany w bazie danych firmy P.H. Mariza Dystrybucja i zostaje mu nadany numer identyfikacyjny ID, którym będzie posługiwać się przy składaniu zamówień oraz prowadzeniu rozliczeń.
 5. Firmie P.H. Mariza Dystrybucja przysługuje prawo odrzucenia złożonego wniosku i odmowy współpracy.
 6. P.H. Mariza Dystrybucja nie pobiera żadnych opłat z tytułu przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania Konsultanta.
 7. Konsultantowi nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z wstąpieniem do Klubu Mariza.
 8. Konsultant kupuje produkty Mariza na własne potrzeby lub prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko. Konsultant w szczególności odpowiedzialny jest za dopełnienie wszelkich formalności wobec właściwych organów z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.
 9. Konsultant ma prawo odsprzedawać nabyte produkty dalej, ale wyłącznie do finalnego użytkownika.
 10. Przystąpienie do Klubu Mariza nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych właściwych dla stosunku pracy.
 11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Klubie Mariza przedstawiane są w materiałach drukowanych, informacjach na stronie internetowej oraz pismach wysyłanych do członków Klubu.
 12. Konsultant otrzymuje bezpłatnie jeden katalog z każdej edycji, oraz materiały informacyjne na temat firmy i produktów Mariza.
 13. Konsultant nie ma obowiązku składania zamówień. Jeżeli nie złoży zamówienia z trzech kolejnych edycji katalogu zaprzestana zostaje wysyłka bezpłatnego egzemplarza, a członkostwo w Klubie automatycznie wygasa.
 14. Konsultant zobowiązany jest w okresie członkostwa w Klubie zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące tajemnicę P.H. Mariza Dystrybucja, oraz dane osobowe klientów, które poznał w związku ze sprzedażą.
 15. Konsultant oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów związanych z przynależnością do Klubu Mariza, jak i celów marketingowych, statystycznych i fiskalnych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie P.H. Mariza Dystrybucja.
 16. Konsultant obowiązany jest zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz stosować się do nich.
 17. P.H Mariza zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Konsultantem nieprzestrzegającym Regulaminu Klubu Mariza
 18. P.H. Mariza Dystrybucja ma prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu informując o nich członków Klubu drogą elektroniczną.
 19. Konsultant może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie po złożeniu pisemnego oświadczenia.

  Zasady zakupu:
 20. Zamówienie powinno zostać złożone na stronie internetowej www.mariza.com.pl, lub w formie pisemnej faksem, pocztą lub mailem.
 21. Konsultant zarejestrowany w Klubie dokonuje zakupów produktów Mariza na następujących warunkach:
 22. Przy jednorazowym zamówieniu Konsultant otrzyma rabat podstawowy w wysokości 30 % od wartości całego zamówienia.
 23. Zamówienia jednorazowe o wartości równej i większej niż 200 zł licząc po cenach katalogowych będzie dostarczane pod wskazany adres bez dodatkowej opłaty.
 24. Zamówienia jednorazowe o wartości mniejszej niż 200 zł licząc po cenach katalogowych będzie dostarczane pod wskazany adres za dodatkowym kosztem przesyłki w wysokości 16 zł.
 25. Od cen próbek, testerów, katalogów oraz materiałów reklamowych nie przysługują rabaty. Jednak ich ceny wliczają się do wartości zamówienia objętego bezpłatną przesyłką.
 26. Produkty będą dostarczane pocztą kurierską, za pobraniem, pod wskazany przez Konsultanta adres.
 27. Zamówione produkty można odebrać osobiście w Dziale Handlowym w siedzibie firmy, bez względu na wartość zamówienia.
 28. Realizacja zamówienia trwa do trzech dni roboczych. W czasie wzmożonej sprzedaży czas realizacji może zostać wydłużony, o czym Konsultant zostanie powiadomiony.
 29. Opóźnienie w zapłacie za nabyty towar upoważnia Mariza Dystrybucja do wstrzymania sprzedaży.
 30. Istnieje możliwość zwrotu produktu do 30 dni od daty zakupu.
 31. W przypadku zwrotu produktu Mariza Dystrybucja gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia, po odjęciu kosztów przesyłki z pkt. 21 niniejszego regulaminu.

  Postanowienia dodatkowe:
 32. P.H. Mariza Dystrybucja przewiduje możliwość podpisania z Konsultantem Umowy o współpracę.
 33. P.H. Mariza Dystrybucja zastrzega sobie prawo odmowy podpisania dodatkowej umowy o współpracę, bez podania przyczyny.
 34. Wszelkie informacje dotyczące Umowy o współpracę i warunków współpracy znajdują się na stronie internetowej www.mariza.com.pl.

Plan marketingowy

WARUNKI WSPÓŁPRACY
plan marketingowy
O tym jak ważny w życiu jest wizerunek, wiemy wszyscy. I niemal wszyscy staramy się wyglądać jak
najpiękniej. Często od tego jak wyglądamy zależą nasze sukcesy życiowe, a przede wszystkim nasze
samopoczucie. Elementem podkreślającym naturalną urodę i stanowiącym wspaniały dodatek są
kosmetyki.

Firma  Mariza  jest  polskim  producentem  kosmetyków  pielęgnacyjnych  oraz  kosmetyków  do  
makijażu, z  wieloletnim  doświadczeniem.  Nasze  produkty  tworzymy  w oparciu  o najnowszą  
wiedzę  kosmetologiczną  we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. Wytwarzane są z wysokiej
klasy surowców kosmetycznych pochodzących z renomowanych polskich i zagranicznych firm. Przechodzą
również szereg testów i badań zapewniających ich ścisłą kontrolę. Wszystko to gwarantuje wysoką
jakość naszych produktów oraz atrakcyjną cenę.

Jesteśmy firmą nowocześnie zarządzaną i otwartą na wszelkie zmiany. Dlatego postanowiliśmy budować
model biznesu oparty o zasady MLM. Każdej osobie, która podejmie z nami współpracę w ramach Klubu
Mariza, proponujemy atrakcyjne warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości.
Będąc Konsultantem Mariza:
?  zamawiasz produkty, korzystając ze specjalnego 30% rabatu podstawowego. Możesz więc kupować
kosmetyki wyłącznie dla siebie w  bardzo atrakcyjnych cenach;
?   polecając i sprzedając produkty innym, zarabiasz realnie 30%, czyli różnicę między ceną
katalogową a
Twoją ceną zakupu. Zwiększając swoje zakupy możesz otrzymywać dodatkowe bonifikaty;
?   zajmując  się  budową  własnej  struktury  sprzedaży  Twój  zysk  wzrasta.     Otrzymujesz  
dodatkowe bonifikaty od obrotu tworzonej Grupy Osobistej oraz bonusy w generacjach od kolejno
odłączanych Grup Liderskich.
Dlatego już dzisiaj zapraszamy do Klubu Mariza, gdzie wspólnie z nami możesz zacząć budować swój
biznes w oparciu o  czyste i jasne zasady.

Korzyści z wstąpienia do Klubu Mariza:
./ rejestracja bez opłaty wstępnej  i obowiązku wykupienia tzw. pakietu startowego,
./ rabat podstawowy 30% już od zamówienia za 1 zł,
./ możliwość otrzymania dodatkowych bonifikat do 17%,
./ możliwość budowania własnej struktury sprzedaży w oparciu o opracowany przez naszą firmę,
atrakcyjny plan marketingowy uwzględniający zarówno stałe zarobki jak i nagrody jednorazowe,
./  bezpłatna dostawa kurierska  pod wskazany adres z powiadomieniem sms (przy zamówieniu powyżej
200 zł),
./ brak limitu zamówień i obowiązku comiesięcznego ich składania,
./ możliwość korzystanie ze szkoleń kosmetycznych i marketingowych,
./ możliwość uczestnictwa w konkursach promocyjnych i motywacyjnych z atrakcyjnymi nagrodami m.in.
w formie wyjazdów szkoleniowych i wycieczek,
./ możliwość rezygnacji ze współpracy w każdym momencie, bez podawania jej przyczyny.

Rabat podstawowy. Rabat podstawowy 30% liczony od cen katalogowych (CK) otrzymujesz przy każdym
zamówieniu niezależnie od jego wielkości.


Bonifikaty. Dodatkowe bonifikaty do 17% liczone od obrotu własnego lub od obrotu Grupy Osobistej
przysługują wszystkim Konsultantom, którzy podpisali  umowę o współpracy z  firmą Mariza i
osiągnęli indywidualnie  lub wraz ze swoją Grupą Osobistą określony poziom sprzedaży (tabela
Bonifikaty). Bonifikaty liczone są od kwoty netto (CN) wszystkich złożonych w danym miesiącu
kalendarzowym zamówień.

Bonifikaty możesz osiągnąć w dwojaki sposób :
?   składając zamówienia własne na określoną kwotę,
?   zapraszając do współpracy kolejne osoby i budując w ten sposób swoją własną strukturę
sprzedaży.
W tym przypadku w trakcie rozwoju struktury obowiązują tzw. międzyprowizje wynikające z różnicy
procentowej między poszczególnymi poziomami.

BONIFIKATY
TYTUŁY                                         POZIOMY   CK*                  CK                    
  CN**          CN             BONIFIKATY KONSULTANT                                         Poziom
1                  300,00 zł                999,99 zł       170,73 zł       569,10 zł               
5% STARSZY KONSULTANT                         Poziom 2               1 000,00 zł             1
999,99 zł       569,11 zł    1 138,20 zł               9% MŁODSZY KOORDYNATOR MARKI      Poziom 3   
            2 000,00 zł             3 499,99 zł    1 138,21 zł    1 991,86 zł              11%
KOORDYNATOR MARKI                        Poziom 4               3 500,00 zł             5 999,99 zł
   1 991,87 zł    3 414,63 zł              13% STARSZY KOORDYNATOR MARKI        Poziom 5            
   6 000,00 zł             9 999,99 zł    3 414,64 zł    5 691,05 zł              15% LIDER MARKI   
                                       Poziom 6             10 000,00 zł                 powyżej    
5 691,06 zł        powyżej              17%

* wartość wg cen katalogowych CK
** wartość wg cen netto CN (cena katalogowa ?rabat podstawowy 30% ? podatek VAT)

Jedynymi kwalifikatorami do otrzymania wypracowanej bonifikaty jest wartość sprzedaży oraz
zamówienie własne na min. kwotę 100 zł w cenach katalogowych.

Bonusy. Dla wszystkich osób, które chcą zwiększać swoje zyski poprzez rozwijanie własnej struktury
sprzedaży, proponujemy program rozliczeń oparty na odłączaniu Grup Liderskich w kolejnych
generacjach   (tabela Bonusy). Jeżeli wypromujesz Lidera Marki w pierwszej linii (bezpośrednio pod
sobą) i Twoja pozostała Grupa Osobista osiągnie w  danym miesiącu obrót 3 000 zł w  cenach netto CN
 osiągniesz tytuł Managera  Marki Mariza oraz otrzymasz gwarantowany bonus z I generacji w
wysokości 8% od obrotu Grupy Osobistej Twojego Lidera. Bonusy z kolejnych generacji (II-IV) możesz
osiągnąć odłączając w pierwszej linii cztery Grupy Liderskie, przy utrzymaniu obrotu Grupy
Osobistej 3 000 zł w cenach netto CN. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
BONUSY
GENERACJA   BONUSYILOŚĆ LIDERÓW W GENERACAJCHI                            8%                     1
II                           3%                     4
III                          0,50%                4
IV                         0,25%                4


Kwalifikatorem do otrzymania wypracowanego bonusu jest zamówienie własne na min. kwotę 100 zł w
cenach katalogowych CK.

Tytuły i nagrody jednorazowe.
Rozwijając  strukturę sprzedaży i odłączając Grupy Liderskie w pierwszej linii (bezpośrednio pod
sobą) uzyskujesz kolejne tytuły oraz nagrody jednorazowe. Zależą one od ilości odłączonych Grup
Liderskich oraz utrzymania obrotu całej swojej struktury na wymaganym poziomie. Warunkiem
otrzymania nagrody jest utrzymanie tytułu przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe lub przez 6
miesięcy z 12, licząc od momentu jego uzyskania (tabela Tytuły i Nagrody
jednorazowe) Uwaga! Osiągając tytuł Managera Marki Nagrodę jednorazową w wysokości 500 zł netto
otrzymujesz od razu.

TYTUŁY I NAGRODY JEDNORAZOWETYTUŁ                                         OBRÓT GRUPY OSOBISTEJ **ILOŚĆ LIDERÓWZAMÓWIENIE WŁASNE *OBRÓT CAŁEJ STRUKTURY**                     NAGRODY JEDNORAZOWE **

MANAGER MARKI                                    3 000 ZŁ                 1                       
100 ZŁ                 9 000  ZŁ                 24 999 ZŁ    500 ZŁ STARSZY MANAGER MARKI          
        3 000 ZŁ                 2-3                    100 ZŁ                 25 000  ZŁ           
    39 999 ZŁ    1 500 ZŁ DYREKTOR MARKI                                  3 000 ZŁ                 
4-5                    100 ZŁ                 40 000  ZŁ               49 999 ZŁ    2 500 ZŁ
STARSZY DYREKTOR MARKI                 2 000 ZŁ                 6 i więcej          100 ZŁ          
               50   000 ZŁ     i więcej         3 000 ZŁ*wartość w cenach katalogowych
** wartość  netto


Formy rozliczeń. Wypracowana miesięcznie kwota może być rozliczana poprzez:
?   kompensatę w towarze, należna kwota zostaje odliczona od wartości kolejnego zamówienia do 90%
wartości zamówienia;
?   wystawienie faktury VAT, będącej podstawą wypłaty należnej kwoty, przez osobę prowadzącą własną
działalność gospodarczą.
Życzymy wielu sukcesów!!!!
Definicje:
Konsultant ? osoba, która przystąpiła do Klubu Mariza
Struktura sprzedaży - wszystkie osoby znajdujące się w grupie danego Konsultanta wprowadzone przez
niego jak i przez
Konsultantów z jego grupy.
Grupa Osobista ? struktura sprzedaży bez odłączonych Grup Liderskich.
Lider ? osoba, która osiągnęła sama lub wraz ze swoją Grupą Liderską 6 poziom sprzedaży (17%
bonifikaty).
Międzyprowizja - w rozliczeniu bonifikaty od obrotu Grupy Osobistej, jest to należna Konsultantowi
różnica między wysokością rabatu, który osiągnął Konsultant, a wysokością rabatu osiągniętego przez
Konsultanta z jego własnej Grupy Osobistej (np. 15% -
5% = 10%).